ຂ້ອຍກະແມ່ນຝຣັ່ງຄືກັນ (version lao du Un Français moyen)

   ຂ້ອຍໄດ້ເລືອກເອົາສັນຊາດຝຣັ່ງ ແລະ ຂ້ອຍກໍພູມໃຈຕໍ່ຖານະໄໝ່ອັນນີ້ ດ້ວຍເຫດວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ສືກສາ ຮີ່ນຕອງເບີ່ງເຫດແລະຜົນ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຕັດສີນໃຈ ເລືອກເອົາສັນຊາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ກົງກັນຂ້າມກັບຊາວຝຣັ່ງ ທີ່ເກີດໄໝ່ໃຫ່ຽລູນ ໃນດີນແດນຝຣັ່ງ ມາໄດ້ຫລາຍເຊັ່ນຄົນ ແລ້ວ ຂ້ອຍ ໄດ້ຕັດສີນໃຈ ຂໍເຂົ້າຮ່ວມວົງສາຄະນາຍາດຝຣັ່ງ ໂດຍໄດ້ຮັບເອົາ ທັງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໄໝ່ ແລະ ທັງສີດທິທີ່ຂື້ນກັບ ຄວາມເປັນຄົນຝຣັ່ງ ຂອງຂ້ອຍເອງ

      ຂ້ອຍຢຸ່ໃນກູ່ມ ທີ່ເພີ່ນເອີ້ນກັນວ່າ ພວກມີຖານະປານກາງ ຊື່ງມັນແມ່ນສັນຍາລັກ ຂອງ ສັງຄົມ ທີ່ຈະເລີນ ແລະ ພັດຖະນາກ້າວໜ້າ ທາງດ້ານເສດຖາກິດ ການເງີນ ສັງຄົມ ແລະ ອື່ນຯແລ້ວ ກົງກັນຂ້າມ ກັບ ສັງຄົມ ດ້ອຍພັດຖະນາ ຫລື ກໍາລັງພັດຖະນາ ທີ່ມີກູ່ມນ້ອຍກູ່ມນື່ງ ຮັ່ງມີເປັນດີລື່ນໝູ່ ແລະ ປະຊາຊົນ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນທຸກຍາກປາກໝອງ ຫາເຊົ້າກີນຄໍ່າ ຂາດທີ່ຢູ່ອັນມີປະສິດທິຜົນ ບໍ່ສາມາດເບີ່ງແຍງ ລູກຮັກ ຫລານແພງ ຂອງຕົນໄດ້ ດັ່ງປາດຖະນາ

    ພວກທີ່ມີຖານະປານກາງ ຕາມຂໍ້ມູນຂອງນັກສ່ຽວຊານ ທາງເສດຖາກີນ ແລະ ອົງການ OCDE ແລ້ວ ກໍແມ່ນບັນດາຂ້າຣັຖການ ຜູ່ເຮັດວຽກນໍາບໍລິສັດເອກຊົນ ທີ່ມີເງີນເດືອນພຽງພໍ ສໍາລັບຊື້ເຮືອນຢູ່ ເປັນຂອງຕັນເອງ ມີລົດຂີ່ ມີເຄືອຄ່າຍອີງແຕກແນດ ປະເພດຄວາມໄວສຸງ ມີໂທລະສັບມືຖື ແບບ ສະມາກໂພນ (smart phone) ພ້ອມດ້ວຍ ເຄື່ອງນູ່ງ ແລະ ເກີບທີ່ລູລາ ລາຄາແພງ

      ໃນຖານະທີ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຝຣັ່ງປານກາງ ຂ້ອຍກໍໄດ້ປ່ອນບັດ ຄືກັນ ກັບຊາວຝຣັ່ງໃນກູ່ມດັ່ງກ່າວ ຕະລອດມາ ຄືວ່າ ປ່ອນບັດເພື່ອປະທ້ວງ ຫລື ເລືອກເອົາຕົວແທນ ຂອງພັກອານຸລັກນິຍົມ ທັມະຊາດສີ່ງແວດລ້ອມ ໃນຮອບທໍາອິດ ກ່ອນຈະເລືອກເອົາ ຕາມທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຂ້ອຍເອງ ໃນຮອດທີ່ສອງ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂ້ອຍແມ່ນຄົນຝຣັ່ງ ທີ່ມາແຕ່ປະເທດອື່ນ ຂ້ອຍກໍເອົາໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ອູ້ມຊູ ພ້ອມທັງ ປ່ອນບັດເອົາ ເຈົ້າຄອງກໍາແພງເມືອງ ຂອງເມືອງຂ້ອຍ ຕະລອດມາ

   ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຂ້ອຍກໍໄດ້ຮ່ວມໄຊ້ ສິດທິປະຊາທິປະໄຕ ຮ່ວມປ່ອນບັດເລືອກເອົາ ຕົວແທນ ທາງການເມືອງ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍລົດລະ ໂດຍຂ້ອຍຄຶດຫາບັນດາປະຊາຊົນ ທີ່ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ ທີ່ຕ້ອງ ຖືກຈັບຕົວເຂົ້າຄຸກຄູມຂັງ ຕ້ອງຖືກບາດເຈັບ ຫລື ຕາຍໄປກໍມີ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບສິດທິປະຊາທິປະໄຕ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະສາມາດ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ຈະສາມາດມີສິດ ສະມັກເລືອກຕັ້ງເປັນຕົວແທນ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຕົນເອງໄດ້

   ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາດິບໍດີຝຣັ່ງ ໃນປີ 2012 ຊາວລາວສັນຊາດຝຣັ່ງຈໍານວນນື່ງ ກໍໄດ້ພາກັນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຊາດຂອງຕົນ ສະນັບສະນູນ ປ່ອນບັດເອົາຕົວແທນ ຂອງ ແນວຄິດການເມືອງກູ່ມນື່ງ ຊື່ງມັນກໍແມ່ນການໄຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ລັກປະຊາທິປະໄຕ ແທ້ຯ ພ້ອມທັງເປັນການຊີ້ບອກ ເຖີງຄວາມເປັນ ພົນລະເມືອງທີ່ດີ ຂອງພວກຕົນນໍາອີກດ້ວຍ ໂດຍທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ອະທິບາຍເຖີງເຫດແລະຜົນ ຢ່າງລະອຽດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໂຈບຕີ ປະນາມຜູ່ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບແນວຄິດ ຂອງ ພວກຕົນ ນີ້ກໍແມ່ນ ໄຊຊະນະອັນທໍາອິດ ຂອງການນໍາໄຊ້ ປະຊາທິປະໄຕ ນັ້ນເອງ

  ແລະຂ້ອຍກໍຄືດຄືກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມຊາດຂອງຂ້ອຍ ຄຶວ່າ ຄົນຕ່າງດ້າວ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ຮູ້ຈັກ ໝູນໄຊ້ ລັກໂລບ ລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະ ດີກົ່ວຊາວຝຣັ່ງເອງ (48% ຕາມການຢັ່ງສຽງຂອງສະຖາບັນ CSA) ໃນຄະນະດຽວກັນ ຂ້ອຍກໍປະກາດໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ລັງກຽດຊາວຕ່າງດ້າວ ເຖີງແມ່ນວ່າ ໃນຫລາຍຯກໍລະນີ ຂ້ອຍກໍຊັງພວກທີ່ບໍ່ນັບຖຶ ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ ຫລຶ ພາກັນຕູ່ຫາວ່າ ມັນແມ່ນ ຄວາມຜິດຂອງຝຣັ່ງເອງ ທີ່ເຄີຍໄປ ເປັນນາຍຫົວເມືອງຂື້ນ ໃນ ປະເທດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

  ຖ້າຈະເວົ້າຄວາມຈີງແລ້ວ ຂ້ອຍແມ່ນຊັງ ບັນດາພວກທີ່ບໍ່ນັບຖືກົໝາຍບ້ານເມືອງ ຫລາຍແທ້ຯ ເພາະວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າຫາກບໍ່ເຫັນພ້ອມນໍາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຊື່ງມັນກໍແມ່ນ ການຊີ້ບອກ ເຖີງຄວາມເປັນ ຝຣັ່ງ ຫລື ອາເມລິກັນ ຂອງແຕ່ລະຄົນແລ້ວ ພວກເຂົາ ກໍຕ້ອງກັບຄືນໄປ ຢູ່ໃນຖີ່ນຖານບ້ານເກີດ ເມືອງນອນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ 98% ຂອງຊາວຝຣັ່ງກໍມີແນວຄິດ ດັ່ງນີ້ ອ້າງອີງຕາມການຢັ່ງສຽງ ຂອງສະຖາບັນ ISL ໃນປີ 2006

  ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນຝຣັ່ງປານກາງ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈຈັກນ້ອຍເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງ ບັນດາພວກທີ່ ມີໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເປັນຕໍາລວດ ສາລະວັດທະຫານ ຫລື ເປັນຜູ່ກວດຄົນ ໃນສະນາມບີນ ຈື່ງພາກັນ ລ່ວງເກີນໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ເຊົາມີການປະພືດ ແບບຄົນທໍາມະດາສາມັນ ພາກັນເຫັນວ່າ ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ຂອງພວກຕົນເອງ ອາດຈະແມ່ນໂຈນຮ້າຍ ອ້າຍຄະໂມຍ ຫລື ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຫວັງທໍາລາຍ ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ເທົ່ານັ້ນ

   ທາງດ້ານສັງຄົມ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍ ເມື່ອໄດ້ງີນ ຫົວໜ້າກັມບານ ປະກາດວ່າ ປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ພາກັນ ລົງຖະນົນທໍາການປະຕິວັດແລ້ວ ເມື່ອມີປະຊາຊົນ ຈໍານວນນີ່ງລ້ານຄົນເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ລັຖບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນ 63 ລ້ານຄົນ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນ ບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມ ການເດີນຂະບວນ ປະທ້ວງ ບໍ່ແມ່ນ ປະເທດຝຣັ່ງ ຊັ້ນບໍ່ !

   ແລະ ເປັນຫຍັງ ນັກຂ່າວ ສື່ສານມວນຊົນ ຈື່ງໄດ້ພາກັນລົງໄລ ປ່ອຍໃຫ້ພວກຫົວຮູນແຮງ ອິຊລາມ ຈູງດັງ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ໝູນໄຊ້ ນໍາເອົາບັນດາໜູ່ມສາວ ບໍ່ຮອດນື່ງຮ້ອຍຄົນ ໃນທົ່ວເມືອງຝຣັ່ງ ເອົາແພປົກໜ້າ ປົກຕາ ປົກຫົວ ບໍ່ຍອມເອົາອອກ ເມື່ອໄປຮອດໂຮງຮຽນ ເອົາມາເປັນການໂຄສະນາ ຊວນເຊື່ອ ໂດຍທາງອ້ອມ ແລະ ນັກຂ່າວກໍໄດ້ກາຍເປັນ ເຄື່ອງມືຂອງການໂຄສະນາ ຊວນເຊື່ອ ດັ່ງກ່າວ ໄປໃນຕົວເລີຍ ໃນຖານະ ທີ່ແມ່ນນັກຂ່າວອາຊີບ ແລະ ອະດີດນັກຄົ້ນຄົ້ວ ທາງດ້ານສື່ສານມວນຊົນ ຂ້ອຍກໍຮູ້ສືກ ອັບອາຍ ຂາຍໜ້າ ຫລາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ການປະພືດ ຂອງເພື່ອນຮ່ວມວິຊາຊີບດຽວກັນ ຂອງຂ້ອຍແທ້ຯ

    ໃນຖານະຄົນຝຣັ່ງປານກາງ ຂ້ອຍກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍພູມໃຈ ແລະ ດີໃຈ ຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ວົງສາຄະນາຍາດຝຣັ່ງ ໂດຍທີ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ເຄີຍລືມ ຈັກເທື່ອ ເຊື້ອສາຍລາຍລອ່ງ ແລະ ປະເພນີ ວັດນະທັມ ອັນດີງາມຂອງຂ້ອຍ ຕະລອດມາ

Publicités

A propos laosmonamour

ເກີດຢຸ່ບ້ານມ່ວງສູມ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ປະລີນຍາ ຕຣີແລະໂທ ຈາກມະຫາວິທຍາໄລ Robert-Schumann (Strasbourg) ແລະ ປະລີນຍາເອກ ຈາກມະຫາວິທຍາໄລ Paris-Sorbonne, Paris IV Travaille à l'AFP Paris après une licence et une maîtrise à l'école de journalisme de Strasbourg (CUEJ - Robert-Schumann) et un doctorat au CELSA (Paris-Sorbonne)
Cet article, publié dans Essai, Français, est tagué , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s